กำจัดปลวก สำรวจและปรึกษา ฟรี!


เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีแบบบนดิน (nemesis above-ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พื้น ทางเดินหรือการเข้าทำลายของปลวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำจัดปลวก ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis


เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีแบบบนดิน (nemesis above-ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พื้น ทางเดินหรือการเข้าทำลายของปลวก

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำจัดปลวก กับ ไอ แอม บัก ราคาเป็นกันเอง


เป็นเหยื่อที่ดึงดูดปลวกได้ดีเป็นพิเศษ สามารถนำมาใช้ควบคู่กับ สถานีแบบบนดิน (nemesis above-ground station) ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษโดยสามารถติดตั้งลงบนแหล่งที่พื้น ทางเดินหรือการเข้าทำลายของปลวก

รายละเอียดเพิ่มเติม


เกี่ยวกับเรา

I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
Nemesis2
Untitled-2
dummy-1423355

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด ก่อตั้งข้นึ เพื่อให้ บริการท่านในการรับมือกับเหล่าแมลงร้าย ปัญหาความเสียหายของบ้านท่ที ำให้คุณ กังวลใจ คงหนีไม่พ้น การเข้าทำลายของ ปลวก บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด จึงให้ ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเลือก ระบบกำจัดที่ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สูงสุด น้นั คือ ระบบเหยื่อกำจัดปลวก เน เมซิส ( nemesis) อันดับ 1 จาก ออสเตรเลีย


มาตรฐานบริการ

icon

ตรงเวลา

icon

ตรวจสอบ / ติดตามผล
ได้ทุกขั้นตอน

icon

ให้คำแนะนำ / ความรู้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน


ผลิตภัณฑ์

I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด


รูปภาพ


วิดิโอ

I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด


ลูกค้าของเรา

I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด


ข้อมูลข่าวสาร