ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบฝังดิน ทุก ๆ 3 เมตร เพื่อสร้างแนวป้องกันรอบตัวบ้าน

ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบบนดิน ในจุดที่พบปลวกเข้าทำลายภายในบ้าน


I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด

บริการกำจัดปลวก โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ตายยกรัง ภายใน 45 วัน สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด
ปลอดภัยไร้สารเคมี ไม่หายคืนเงิน ทาวน์เฮาส์ 9,500 บาท บ้านเดี่ยว 13,500 บาท

ปกป้องบ้านให้ปลอดภัยจากปลวก

ติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบฝังดินเพื่อกำจัดปลวกนั้น จะต้องฝังระยะทุก ๆ 3 เมตร เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวกรอบบริเวณบ้าน

Nemesis Station (สถานีปลวก)

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด ติดตั้งสถานีโดยจะคำนึงถึง

  • สะดวก ง่ายต่อการเติมเหยื่อ
  • ขนาดใหญ่รับรองปริมาณเหยื่อ
  • มีช่องเปิด ทุกด้าน

การทำงานของระบบ Nemesis

บริษัท ไอ แอม บัก จำกัด จะทำการติดตั้งสถานีเนเมซิสแบบบนดินในจุดที่พบปลวกเข้าทำลายภายในบ้านของคุณ โดยจะทำการสำรวจรอบบริเวณภายในบ้านทั้งหมด

6 ขั้นตอน ในการ กำจัดปลวกโดยระบบเหยื่อ Nemesis

  1. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรอบตัวบ้านเพื่อหาตำแหน่งติดตั้งสถานี
  2. สถานีจะถูกติดตั้งตามจุดรอบๆบ้าน (ผู้เชี่ยวชาญสำรวจรอบบริเวณบ้าน พบจุดเสี่ยง หรือมีความเป็นไปด้วยที่จะมีปลวกหรือกองทัพปลวกเดินผ่าน)
  3. ผู้เชี่ยวชาญ กลับมา ตรวจสอบหลังระยะเวลา วัน เพื่อหาร่องรอยการทำลายของปลวก
  4. หากเจ้าหน้าที่พบปลวกในสถานี จะทำการวางเหยื่อพิษเพื่อกำจัด
  5. ปล่อยให้ปลวกเข้ามากัดกินเหยื่อและนำกลับไปที่รัง
  6. สมาชิกตัวอื่นๆ เริ่มกินเหยื่อและตายตามๆกันไปในที่สุด ปลวกตายยกรัง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนกำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายนอกอาคาร

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอบบริเวณตัวอาคารบ้านเพื่อหาตำแหน่งติดตั้งสถานีที่เหมาะสม
2. สถานีจะถูกติดตั้งตามจุดรอบตัวบ้าน ระยะห่างประมาณทุกๆ 3เมตรตามความเหมาะสมของพื้นที่
3. เข้าตรวจสอบสถานีอย่างสม่ำเสมอหลังจากติดตั้งไป 15วัน เพื่อหาร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
4. เมื่อเจ้าหน้าที่พบปลวกในสถานี จะทำการใส่เหยื่อnemesisลงในสถานีที่พบเพื่อกำจัด
5. ปลวกกินเหยื่อนำกลับรังและส่งสัญญาณชักชวนปลวกตัวอื่นๆในนำอาหารกลับรัง
6. ปลวกงานกินเหยื่อและนำกลับไปป้อนให้สมาชิกภายในรังรวมทั้งราชาและราชินีปลวกกินอย่างต่อเนื่อง เหยื่อแพร่กระจายทั้งรังจำนวนปลวกลดลงจนรังล่มสลาย หลังจากนั้นเข้าตรวจสอบระบบสม่ำเสมอทุกๆ 2 เดือน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในอาคาร

1. เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจภายในอาคารบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก
2. เมื่อตรวจพบเส้นทางร่องรอยการเข้าทำลายของปลวก ที่มีตัวปลวกสัญจรอยู่
3. เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้งกล่องเหยื่อ nemesis ในจุดที่ปลวกสัญจรเพื่อกำจัด
4. หลังจากติดตั้งระบบเหยื่อnemesis เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบทุกๆ 15วัน เพื่อดูปริมาณการกินเหยื่อพร้อมทั้งคำนวณปริมาณเหยื่อสำหรับการกำจัดถัดไป และสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของประชากรปลวก
5. ตรวจสอบผลทุกๆ 15วันจนกว่าแนวโน้มการกินลดลงและปลวกถูกกำจัดตายทั้งรัง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
6. เมื่อกำจัดปลวกตายทั้งรัง ทุกๆ 2เดือน เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในและภายนอกอาคารบ้านอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาการร่องรอยการเข้าทำลายของปลวกรังใหม่

ลูกค้าของเรา I am Bug กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก ตายยกรัง ด้วยระบบเหยื่อ Nemesis สำรวจฟรี! กรุงเทพและต่างจังหวัด

คุณพร้อมพงศ์

คุณเสาวลักษณ์

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลวก ถึงเวลาต้องกำจัด

บอกลาปัญหาปลวก

ทุกร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากปลวก iambug พร้อมกำจัดปลวกให้คุณ

เรื่อง…กำจัดปลวก เป็นหน้าที่เราที่ต้องจัดการ

เรื่องราวน่ารู้

ดูแลบ้านอย่างไร ให้ห่างไกลปลวก

กำจัดปลวกด้วยใบสัก

อีกหนึ่งวิธีกำจัดปลวกด้วยสถานีล่อปลวก

บ้านไม้ทั้งหลัง

หมู่บ้านใหม่ๆ ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ก็ต้องมีการป้องกันที่ดี

ใครรู้บ้าง ภาพปลวก 3 ตัวที่เห็นในรูปเป็นปลวก วรรณะไหน?

Copyright©Iambug.co.th All Rights Reserved.